0278-621 660 info@necks.se
Necks Electric AB Tegelbruksvägen 22 821 43 Bollnäs

Av varmförzinkat stål. För stolpar diameter 170–280 mm.  
Passande stolpbygel M20. Passande regelbygel 3424211.

LB nr

Lägg till i offertkorg

LADDA NER PRODUKTINFORMATION

LB nummerEBR
nr
Ingår i EBR-satserna
Vikt
kg
E-mummer
3442402
2031-02
2032, 2033, 2132 och 2133
13,0
0628064