0278-621 660 info@necks.se
Necks Electric AB Tegelbruksvägen 22 821 43 Bollnäs

När antalet sliprar är färre än antalet hål i betongankaret skall sliprarna placeras enligt figur nedan kring mitthålet.

LB nr

Lägg till i offertkorg

LADDA NER PRODUKTINFORMATION

Stagförankring med betongankare, Tabell 1. 
När grundvattenytan är 0 - 1,0 m under markytan

LB nummer

Passar
staglina
area
max
mm²

Tillåten
stagförankrings-
kraft
enligt SEN
kN

Förankrings-yta
längd x
bredd
mm

Nedgrävningsdjup
N (m)
vid stagavstånd1) L =
1/2 S
Nedgrävningsdjup
N (m)
vid stagavstånd1) L =
2/3 S
Nedgrävningsdjup
N (m)
vid stagavstånd1) L =
S
Nedgrävningsdjup
E (m)
vid stagavstånd1) L =
1/2 S
Nedgrävningsdjup
E (m)
vid stagavstånd1) L =
2/3 S
Nedgrävningsdjup
E (m)
vid stagavstånd1) L =
S
3707711
52
27
1300 x 210
1,6
1,6
3707711

32
1300 x 210
1,8
1,3
3707711

35
1300 x 210
2,0
1,1
3707712
68
36
2000 x 210
1,6
1,6
3707712

42
2000 x 210
1,8
1,3
3707712

45
2000 x 210
2,0
1,1
3707831
89
56
2000 x 900
1,8
1,8
3707831
105
69
2000 x 900
2,0
1,6
3707831

73
2000 x 900
2,1
1,4
3707951

77
2000 x 1600
2,1
2,1
3707951

94
2000 x 1600
2,2
1,9
3707951
185
100
2000 x 1600
2,3
1,7
3707823
2x68
92
4000 x 900
1,8
2,1
3707823
2x89
120
4000 x 900
2,0
1,6
3707823

120
4000 x 900
2,1
1,4
3707925
2x105
140
4000 x 1600
2,1
2,1
3707925
2x142
160
4000 x 1600
2,2
1,9
3707925

180
4000 x 1600
2,3
1,7

1) Definition: se rubrik STAG

Stagförankring med betongankare, Tabell 1, fortsättning.
När grundvattenytan är mer än 1,0 m under markytan

Nummer

Passar
staglina
area
max
mm²

Tillåten
stagförankrings-
kraft
enligt SEN
kN

Förankrings-yta
längd x
bredd
mm

Nedgrävningsdjup
N (m)
vid stagavstånd1) L =
1/2 S
Nedgrävningsdjup
N (m)
vid stagavstånd1) L =
2/3 S
Nedgrävningsdjup
N (m)
vid stagavstånd1) L =
S
Nedgrävningsdjup
E (m)
vid stagavstånd1) L =
1/2 S
Nedgrävningsdjup
E (m)
vid stagavstånd1) L =
2/3 S
Nedgrävningsdjup
E (m)
vid stagavstånd1) L =
S
3707711
68
43
1300 x 210
1,6
1,6
3707711
89
51
1300 x 210
1,8
1,3
3707711

55
1300 x 210
2,0
1,1
3707712

57
2000 x 210
1,6
1,6
3707712

59
2000 x 210
2,0
1,8
1,1
1,3
3707831
142
90
2000 x 900
1,8
1,8
3707831
185
110
2000 x 900
2,0
1,6
3707831

110
2000 x 900
2,1
1,4
3707951

120
2000 x 1600
2,1
2,1
3707951
260
140
2000 x 1600
2,2
—
1,9
3707951

150
2000 x 1600
2,3
1,7
3707954

150
3000 x 1600
2,3
2,2
2,1
1,7
1,9
2,1
3707823
2x185
220
4000 x 900
1,8
2,1
3707823

250
4000 x 900
2,0
1,6
3707823
2x260
260
4000 x 900
2,1
1,4

1) Definition: se rubrik STAG

Stagförankring med betongankare, Tabell 1, fortsättning. 
Grundvattenytan är lägre än förankringens underkant

Nummer

Passar
staglina
area
max
mm²

Tillåten
stagförankrings-
kraft
enligt SEN
kN

Förankrings-yta
längd x
bredd
mm

Nedgrävningsdjup
N (m)
vid stagavstånd1) L =
1/2 S
Nedgrävningsdjup
N (m)
vid stagavstånd1) L =
2/3 S
Nedgrävningsdjup
N (m)
vid stagavstånd1) L =
S
Nedgrävningsdjup
E (m)
vid stagavstånd1) L =
1/2 S
Nedgrävningsdjup
E (m)
vid stagavstånd1) L =
2/3 S
Nedgrävningsdjup
E (m)
vid stagavstånd1) L =
S
3707711
68
43
1300 x 210
1,6
1,6
3707711
89
54
1300 x 210
1,8
1,3
3707711

58
1300 x 210
2,0
1,1
3707712

59
2000 x 210
2,0
1,8
1,6
1,1
1,3
1,6
3707831
185
99
2000 x 900
1,8
1,8
3707831

120
2000 x 900
2,1
2,0
1,4
1,6
3707832

120
2000 x 900
2,0
1,6
3707832
260
130
2000 x 900
2,1
1,4
3707951

140
2000 x 1600
2,1
2,1
3707951

160
2000 x 1600

2,2


1,9

3707951

170
2000 x 1600
2,3


1,7


3707954

150
3000 x 1600
2,3
2,2
2,1
1,7
1,9
2,1
3707955

180
3000 x 1600
2,3
2,2
2,1
1,7
1,9
2,1
3707823
2x185
250
4000 x 900
1,8
1,8
3707823
2x260
280
4000 x 900
2,1
2,0
1,4
1,6
3707925

290
4000 x 1600
2,2
1,9
3707925

310
4000 x 1600
2,3
1,7


1) Definition: se rubrik STAG

Stagförankring med betongankare, Tabell 2.

Nummer

Figur

1. Antal och nummer

2. Antal och nummer
Vikt kg
3707711
1
3707701
3432853
345
37077121
3707701
3433052365
370782332x 37078013x 34330901210
3707831237078012x 3433052550
3707832237078013x 3433052600
370792532x 37079015x 34330901650
3707951237079013x 3433052720
3707954237079014x 3433053880
3707955237079015x 3433053960