0278-621 660 info@necks.se
Necks Electric AB Tegelbruksvägen 22 821 43 Bollnäs

Pastan har god vidhäftning och hög åldringsbeständighet.

Rekommenderas inom temperaturområdet -50° C till + 100° C.

Pastan är ett litiumförtvålat smörjfett med polyalfaolefin som basolja.

Pastan är avsedd att användas på kontaktytor i bultade Al-Al, Al-Cu och Cu-Cu förbindningar. I AI-Cuförbindningar får platta, stång eller rör av annat material än klämman anslutas.

Lina skall dock alltid vara av samma material som klämman.

Undvik hudkontakt. Rengör med tvål och vatten vid hudkontakt. Lämna begagnat fett till miljöstation. Förpackningen är försedd med vådlighetsdeklaration.

LB nr

Lägg till i offertkorg

LADDA NER PRODUKTINFORMATION

LB nummer
Vikt g
Förpackning
5490311
600
Burk