0278-621 660 info@necks.se
Necks Electric AB Tegelbruksvägen 22 821 43 Bollnäs

Av varmförzinkat stål. I fästets båda ändar finns hål för fastsättning av jordningsklämma 34381--, 34384-- eller 34387--. Fästet används för infästning av en eller två isolatorkedjor. Träskruv beställes separat.

LB nr

Lägg till i offertkorg

LADDA NER PRODUKTINFORMATION

LB nummerPassar
stolpe
diameter mm
FigurVikt kgTillåten
kraft enligt
SEN
Centrumhål kN
Tillåten
kraft enligt
SEN
Sidohål kN
Tillåten
kraft enligt
SEN
Resulterande kN
korttids-
ström
max
kA-1s
E-nummer
3442751
140–230
15,9
48
4870120628056
3442752
170–270
29,3
7184110
120628057
3442753
170–270
310,0
48
84110
302)

34427331)
160–300
49,2
48
84110
120628055

1) Enligt SS 424 06 43
2) Gäller vid infästning i centrumhålet. Vid infästning i sidohålen: 12 kA-1s.