0278-621 660 info@necks.se
Necks Electric AB Tegelbruksvägen 22 821 43 Bollnäs

Din kompletta materialleverantör

Necks Electric förser nätägare och entreprenörer med såväl produkter som kunskap. Vi har lång erfarenhet av nätbyggnation samt ett heltäckande produktsortiment för distributionsnätet, transmissionsnätet och utomhusställverk.Företaget

Våra medarbetare har gedigna kunskaper om eldistribution.
Vi utvecklar nya produkter och system som gör kraftnäten säkrare och sänker nätägarnas och entreprenörernas kostnader för projektering och byggnation.

Mer om oss

Hållbarhet

Våra medarbetare har gedigna kunskaper om eldistribution.
Vi utvecklar nya produkter och system som gör kraftnäten säkrare och sänker nätägarnas och entreprenörernas kostnader för projektering och byggnation.

Hur vi jobbar med hållbarhet

Leverantörer

Läs mer

Egen produktion

Läs mer