0278-621 660 info@necks.se
Necks Electric AB Tegelbruksvägen 22 821 43 Bollnäs

Enligt SS-EN 755-2, EN AW 6101B-T6


LB nr

Lägg till i offertkorg

LADDA NER PRODUKTINFORMATION

LB nummer
Diameter
ytter-/inner
mm
Area
mm2
Gods-
tjocklek mm
Vikt
kg/m
Likströms-
resistans
vid 20°C
ohm/km
Drift-
ström1)
A
1108360
60/50
864
5
2,33
0,0385
1760
1108370
80/70
1178
5
3,18
0,0283
2240
1108388
100/88
1772
6
4,78
0,0188
2950
1108380
100/80
2827
10
7,63
0,0118
3700
1108313
150/134
3567
8
9,64
0,00934
4700
1108314
150/136
3145
7
8,49
0,0106
4460
1108325
250/236
5341
7
14,4
0,00623
6800

1) Kontinuerlig strömbelastningen är beräknad för en ledartemperatur av +85°C, omgivningstemperatur +30°C, frekvens 50 Hz, resistivitetens temperaturkoefficient 0,00342, emissionsfaktor 0,7, absorptionsfaktor 0,9, vind-hastighet 0,6 m/s, latitud 60°N.