0278-621 660 info@necks.se
Necks Electric AB Tegelbruksvägen 22 821 43 Bollnäs

Leverantörer

Necks arbetar tillsammans med sina leverantörer och följer kontinuerligt upp åtagandet till Uppförandekoden.

Att agera ansvarsfullt gäller lika mycket Necks Electrics verksamhet som våra leverantörer och därför förväntar vi oss att samtliga följer Necks Uppförandekod för leverantörer. Koden bygger på erkända internationella konventioner, deklarationer och lagstiftning kring mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter, anti-korruption och miljö. Necks arbetar tillsammans med sina leverantörer och följer kontinuerligt upp åtagandet till Uppförandekoden.

Merparten av Necks leverantörer är certifierade enligt ISO 9001 eller motsvarande.

Ladda ner Necks Uppförandekod för leverantörer >>