0278-621 660 info@necks.se
Necks Electric AB Tegelbruksvägen 22 821 43 Bollnäs

Vid sambyggnad med låg eller högspänning.
Sättes på opto-ledaren vid varje stolpe.

LB nr

Lägg till i offertkorg

LADDA NER PRODUKTINFORMATION

LB nummer
Skyltens dimensioner
Vikt kg
E-nummer
3495812
150x50x1,5
0,06
0668308