0278-621 660 info@necks.se
Necks Electric AB Tegelbruksvägen 22 821 43 Bollnäs

Köpare måste kunna uppvisa beslut/tillstånd om förrådshållning och över-föring av explosiva varor till den plats som tillståndet avser innan leverans av detonationspressade linskarvar kan levereras. Detta enligt lagen om brand-farliga och explosiva varor, SFS 2010:1011 och 1075 samt enligt myndig-heten för samhällsskydd och beredskap MSBFS 2010:5.

Beslut/tillstånd kan lämpligtvis skickas via E-post till Necks Electric AB vid ordertillfället.

Detonationspressad

Aluminiumlegerad lina.

Skarven består av ett med pentylstubin lindat aluminiumrör. Alla typer av aluminiumlegerad lina kan skarvas med denna skarv.

Skarven kan användas vid skarvning av såväl torr som infettad lina, dock skall infettad lina rengöras enligt monteringsanvisning.

LB nr

Lägg till i offertkorg

LADDA NER PRODUKTINFORMATION

LB nummer
Passar lina area mm2
D mm
L mm
Vikt total kg
Vikt pentrit kg
E-nummer
5181599
99
30
300
0,7
0,06
0623526
5181598
157
33
340
0,8
0,08
0623527
5181597
241
38
360
0,11
0,09
0623528
5181596
329
46
390
1,6
0,11
0623529
5181595
454
50
460
2,0
0,16
0623530
5181594
593
54
520
2,5
0,22
0623531
5181593
774
60
580
3,3
0,27
0623532
5181592
910
65
640
4,0
0,33
0623533