0278-621 660 info@necks.se
Necks Electric AB Tegelbruksvägen 22 821 43 Bollnäs

Av UV-stabiliserad polypropen.

Hylsorna, som är slitsade, kan eftermonteras på stag. Satserna består av lika antal gula och svarta hylsor utom för de rundkilade stagskruvarna där det ingår en extra större svart hylsa avsedd att monteras över staglinans återgående part.

Hylsorna monteras varannan gul och varannan svart. Översta hylsan skall vara gul.

LB nr

Lägg till i offertkorg

LADDA NER PRODUKTINFORMATION

LB nummer
Passar staglina area mm2
Antal hylsor Gula
Antal hylsor Svarta
Vikt kg
E-nummer
3436211
25–68
4
4
0,10
0630205
34362141)
25–68
4
5
0,12
0630206
3436221
89–185
5
5
0,26
0630208
3436244
241–2x284
5
5
0,67

1) För rundkilad stagskruv.