0278-621 660 info@necks.se
Necks Electric AB Tegelbruksvägen 22 821 43 Bollnäs

Enligt ELSÄK-FS 2008:2 9§, EBR U301K Skall anbringas på trästolpe i stödisolatorlinje och hängkabellinje för högre spänning än 1,0 kV.
Svarta markeringar på gul botten.

Skylten kan förses med logotyp, anges vid beställning.

LB nr

Lägg till i offertkorg

LADDA NER PRODUKTINFORMATION

LB nummer
Skyltens dimensioner mm
E-nummer
Vikt kg
3495712
900x100x0,7
0668101
0,17