0278-621 660 info@necks.se
Necks Electric AB Tegelbruksvägen 22 821 43 Bollnäs

Enligt SS 424 11 72

Av varmförzinkat stål. Rotdubben består av dubb med stoppring samt styrplatta och spik. Träskruvar medföljer. Zinkskiktets tjocklek uppfyller kravet enligt SS-EN 50423 för förläggning i mark.

LB nummer: 800100

Vikt: 3,7 kg

Passande borrhålsdiameter 28-32 mm förankring i jord.

LB nr

Lägg till i offertkorg

LADDA NER PRODUKTINFORMATION