0278-621 660 info@necks.se
Necks Electric AB Tegelbruksvägen 22 821 43 Bollnäs

Tillverkade och testade enl. IEC 60273, 60188, 60672, 60815.

Isolant av porslin C-130 enl. IEC 60672-3. Tillverkad med Portland Cement.

Isolatorn levereras enl. kundspecifika krav. Ritning nedan är ett exempel på utförande (C-8 – 1 550).

LB nr

Lägg till i offertkorg

LADDA NER PRODUKTINFORMATION