0278-621 660 info@necks.se
Necks Electric AB Tegelbruksvägen 22 821 43 Bollnäs

Anbringas på vänster stolpben, sett mot korsande ledning.

Räknat från korsningen skall andra, tredje och fjärde stolpen skyltas med en, två respektive tre markeringar. Flyginspektion i båda riktningar kräver två satser. Röda markeringar på gul botten. Levereras i sats om 3 st skyltar komplett med 6 st sidofästen och skruvar.

LB nr

Lägg till i offertkorg

LADDA NER PRODUKTINFORMATION

LB nummer
Skyltens dimensioner mm
Vikt kg
E-nummer
495610
310x1000x1,8
10,7
0668115