0278-621 660 info@necks.se
Necks Electric AB Tegelbruksvägen 22 821 43 Bollnäs

Hållbarhet

Necks arbetar för en snabbare övergång till fossilfri kraftförsörjning

Necks Electrics agerande baseras på företagets uppförandekod. Den beskriver vilket beteende som förväntas av Necks medarbetare och vad Necks intressenter kan förvänta sig av företaget.

Vår strategi för en hållbar framtid

Ladda ner Necks Uppförandekod >>

NECKS PÅVERKAN
Precis som de flesta verksamheter har även Necks en påverkan på miljön, samhället och ekonomin. Vi mäter och rapporterar kontinuerligt denna påverkan genom mätetal för personal, leverantörer och CO2 utifrån Green House Gas Protocol Scope 1 & 2.

Vi försöker även minska vår påverkan genom våra produkter. Gitterstolpsystem N14 är ett exempel som minskar linjegatans bredd med 4 meter. Ingreppet i naturen blir 4 000 m2 mindre per linjekilometer jämfört med traditionella linjagator. En stor tjänst för miljön samt kostnaden för linjebyggnation.

SÄKERHET
Necks har en nollvision mot olyckor där riskanalys, rapportering och åtgärder är nyckelord. Våra interna processer kring hälsa och säkerhet är grunden till att våra medarbetare ska kunna gå till en säker och trygg arbetsplats.

VISSELBLÅSARSYSTEM
Necks tar del av Addtech-koncernens visselblåsarsystem som möjliggör att intressenter anonymt kan rapportera eventuella oegentligheter. Visselblåsarsystemet är ett viktigt verktyg för vårt arbete med anti-korruption och en transparent verksamhet och arbetsplats.

Rapportera eventuella oegentligheter i visselblåsarsystemet >>

GRÖN KRAFTFÖRSÖRJNING
Genom spetskompetens inom kraftledningskomponenter och en strömlinjeformad distributionskedja bidrar Necks till en snabbare övergång till fossilfri kraftförsörjning.

Necks kommer att fortsätta tillhandahålla kvalitetssäkrade produkter anpassade till den förändrande energiomställningen så att våra kunder uppnår målen att ställa om till förnybar och återvunnen energi.