0278-621 660 info@necks.se
Necks Electric AB Tegelbruksvägen 22 821 43 Bollnäs

Alla lagerförda optokablar för markförläggning är av typen lösa rör vilket innebär att fibrerna ligger löst förlagda i fettfyllda fibertuber. 

Kabeln är uppbyggd runt en glasfiberarmerad central dragavlastare runt vilken fibertuberna är koncentriskt lindade omgivna av en svälltejp och svällgarn för längsvattentätning och slutligen en yttermantel. 

Kabeln är försedd med rivtråd för enkel avmantling. 

Optofibrerna och fibertuberna är färgmärkta i en sekvens om 12 färger.  Varje fibertub innehåller maximalt 12 fiber.

Kabeln finns i utomhusutförande samt kombinerad utomhus och inomhus. 

Kablarna lagerförs i standardlängder om 3 och 4 km +/- 5%. Mot beställning kan längder om 6 km erhållas.

Kablarna kan dras, blåsas eller flottas.

Kabel av ribbontyp kan levereras mot beställning.


MARKKABEL FÖR UTOMHUS FÖRLÄGGNING

Kabeln är avsedd för utomhus förläggning i kabelrör men tillåts att förläggas 5 m inomhus inom samma brandcell.

Yttermantel av svart UV- beständig HDPE plast. 

Finns med upp till 288 fiber.

LB nr

Lägg till i offertkorg

LADDA NER PRODUKTINFORMATION

LB nummer
Antal fibrer
Motsvarande svensk benämning
Vikt kg/km
Min böjradie kortvarigt mm
Min böjradie långvarigt mm
Max tillåten dragkraft kN
7200112
12
GRHLDV
100
11,2
225
2700
7200124
24
GRHLDV
100
11,2
225
2700
7200148
48
GRHLDV
110
12,0
240
2700
7200196
96
GRHLDV
144
13,6
275
2700
7200192
192
GRHLDV
160
15,0
300
2700