0278-621 660 info@necks.se
Necks Electric AB Tegelbruksvägen 22 821 43 Bollnäs

Vikterna är av varmförzinkat gjutjärn. Krampa av varmförzinkat stål. Viktpaketet är avsett att hängas i linhållarens viktbygel. Vikten skall vara så stor, att kedjans utslag i intet fall blir större än 45°. Paketet är uppbyggt av minsta möjliga antal vikter.

LB nr

Lägg till i offertkorg

LADDA NER PRODUKTINFORMATION

LB nummer
Vikt kg
C mm
D mm
L mm
5353011
25
130
150
400
5353021
50
130
240
500
5353022
75
190
240
500
5353023
100
190
240
500
5353024
125
250
240
500
5353025
150
250
240
500
5353026
175
310
240
500
5353027
200
310
240
500
5353028
225
370
240
500
5353029
250
370
240
500
5353030
275
430
240
500
5353031
300
430
240
500
5353032
325
490
240
500
5353033
350
490
240
500
5353034
375
550
240
500
5353035
400
550
240
500
5353036
425
610
240
500
5353037
450
610
240
500

På särskild begäran kan viktpaket av enbart 25 kg vikter erhållas, dock max 225 kg.