0278-621 660 info@necks.se
Necks Electric AB Tegelbruksvägen 22 821 43 Bollnäs

Systemet
SkyWrap är ett komplett optokabelsystem bestående kabel, infästnings-detaljer, installationsutrustning, installationsplanering och arbetsledning i fält.

SkyWrap installeras på toppledare eller på fasledare.

Normalt säljs SkyWrap som ett komplett paket men vid smärre ombyggnader och reparationer säljs enskilda delar.  Kontakta oss i dessa fall.

Kabel
Kabeln är uppbyggd runt en fiberarmerad central dragavlastare runt vilken 4 fibertuber är koncentriskt lindade, omgiven av en UV- beständig kabelmantel. Kabelmanteln finns i standardutförande samt ett förstärkt utförande som tål högre grad av yttre mekanisk påverkan.

Lindning på fasledare kan göras upp till 170 kV medan lindning på toppledare saknar begränsning i spänningsnivå.

Kabeln kan ha upp till 72 single mode fiber per kabel. Önskas fler fiber kan kabeln dubbellindas.

Kabeln levereras i skräddarsydda kassettlängder. En kassett består av två kabeltrummor med en sammanhängande kabellängd. Kassetterna levereras märkta med startstolpe och ändstolpar.

Kabel för fasledare kan i nödfall lindas på toppledare men inte tvärt om.

Infästningsdetaljer
Infästningsdetaljerna är speciellt utformade och anpassade för SkyWrap systemet och kan inte användas i något annat optosystem omnämnd i denna katalog.

Installationsutrustning
En komplett installationsutrustningen består av två spinnare och två bensindrivna radiomanövrerade dragutrustningar.  En enklare handdragen installationsutrustning finns för mindre friledningar upp till ca 40 kV.

Planering
I planeringen ingår bland annat upprättande av kassettplaner som utgör grunden för installationssekvensen samt upprättande av kompletta materiallistor. Kassettplanen anger startstolpar och ändstolpar samt kabellängd för varje kassett.

Arbetsledning och rådgivning i fält
Denna tjänst består i att en speciellt certifierad rådgivare finns på montage-platsen under hela eller delar av installationen. Rådgivare kan antingen vara en person från vår huvudman AFL Telecommunications eller person som är certifierad av denne. Det är ett krav att vara certifierad för att få använda installationsutrustningen.

LB nr

Lägg till i offertkorg

LADDA NER PRODUKTINFORMATION

LB nummer
Leveran-
törens
beteckning1)
Antal
fibrer
Max
kassett-
längd m
Diameter
mm
Fig
Vikt
kg/km
Standard för toppledare
7300124
SW-nnCA4
04-24
4880
6,4
1
36
7300148
SW-nnCA4
26-48
4590
6,6
1
39
7300196
SW-nnCA4
50-96
3124
8,0
1
59
Förstärkt för toppledare
7300224
SW-nnJM4
04-24
3652
7,3
2
46
7300248
SW-nnJM4
26-48
3460
7,5
2
50
7300296
SW-nnJM4
50-96
2456
8,9
2
71
7300214
SW-nnJM4
100-144
2570
8,7
2
55
Standard för fasledare
7300324
SW-nnHA4
04-24
3828
7,3
1
55
7300348
SW-nnHA4
26-48
3626
7,5
1
59
7300396
SW-nnHA4
50-96
2576
8,9
1
82
Förstärkt för fasledare
7300424
SW-nnHM4
04-24
3188
8,0
2
61
7300448
SW-nnHM4
26-48
3034
8,2
2
65
7300496
SW-nnHM4
50-96
2214
9,6
2
89
7300444
SW-nnHM4
100-144
2308
9,4
2
81

Tabellen visar samtliga varianter av SkyWrap-kabel (tillbehör och maskin-utrustning framgår ej av tabellen). Antal fibrer anges vid beställning.

1) nn i beteckningen avser det antal fibrer som kabeln innehåller.
Kontakta oss för offert och framtagande av kassettplan och materiellista.