0278-621 660 info@necks.se
Necks Electric AB Tegelbruksvägen 22 821 43 Bollnäs

Av varmförzinkat stål. Träskruvar medföljer. Fästet användes vid montering av jordningsklämmor nr. 34381  t.o.m. 34382 samt 34387 på trästolpar.

LB nr

Lägg till i offertkorg

LADDA NER PRODUKTINFORMATION

LB nummer
Vikt kg
E-nummer
3438501
0,30
0632000