0278-621 660 info@necks.se
Necks Electric AB Tegelbruksvägen 22 821 43 Bollnäs

Av stål.
Använd tillsammans med en skarvmuff vid nedslagning av jordtagstång.

LB nr

Lägg till i offertkorg

LADDA NER PRODUKTINFORMATION

LB nummer
Vikt kg
E-nummer
3437401
0,09
0632363