0278-621 660 info@necks.se
Necks Electric AB Tegelbruksvägen 22 821 43 Bollnäs

Utförande med rostfri fibertub

Linan består av ett inre lager med aluminiumklädda ståltrådar och en eller flera fibertuber av rostfritt stål.

Runt det inre lagret är aluminiumtrådar och aluminiumklädda ståltrådar slagna. Antal trådlager och trådtyper beror på felströms- och mekaniska krav. 

Linornas ytterlager är högerslaget. Infettade enligt SS-EN 50182 Case 2.

Linan kan ha mer än 432 single mode fibrer fördelade på ett flertal fibertuber. Varje tub kan innehålla upp till 48 fiber. Linan lämpar sig för alla förekommande spannlängder.

Tabellen visar ett urval av några vanliga typer.

LB nr

Lägg till i offertkorg

LADDA NER PRODUKTINFORMATION

LB nummer
Antal fiber
Antal
fibertuber
Area mm2
Figur
Diameter mm
Brottlast kN
Vikt kg/km
Kort-
tidsström1) kA
Likströms-
resistans
vid +20° Ω/km
Motsvarar
FeAl topplina
7121024
24
1
124,2
1
14,9
77,7
545
10,9
0,338
Dotterel
7121048
48
1
124,2
1
14,9
77,7
545
10,9
0,338
Dotterel
7121096
96
2
115,9
1
14,9
75,3
544
10,1
0,369
Dotterel
7121012
128
3
117,1
1
15,4
70,0
537
10,6
0,348
Dotterel
7121224
24
1
204,7
1
19,1
124,4
886
18,1
0,206
Atle
7121248
48
1
204,7
1
19,1
124,4
886
18,1
0,206
Atle
7121296
96
2
193,4
1
19,1
110,9
840
17,4
0,212
Atle
7121212
128
3
182.1
1
19,1
97,5
794
16,8
0,218
Atle
7121324
24
1
299,4
2
22,9
121,3
1022
29,5
0,119
Ymer
7121348
48
1
299,4
2
22,9
121,3
1022
29,5
0,119
Ymer
7121396
96
2
291,1
2
22,9
118,8
1021
28,7
0,123
Ymer

1) Gäller Korttidsströmmen är beräknat effektivvärde med 1 sekunds varaktighet, vid en begynnelsetemperatur av +30°C som ger en sluttemperatur av +200°C.