0278-621 660 info@necks.se
Necks Electric AB Tegelbruksvägen 22 821 43 Bollnäs

Vid sambyggnad med högspänning. Sättes på varje stolpe vid sambyggnad med högspänning.

LB nr

Lägg till i offertkorg

LADDA NER PRODUKTINFORMATION

LB nummer
Skyltens dimensioner
Vikt kg
E-nummer
3495813
210x150x0,7
0,06
0668307