0278-621 660 info@necks.se
Necks Electric AB Tegelbruksvägen 22 821 43 Bollnäs

FN:s Globala mål

Grön kraftförsörjning

Genom spetskompetens inom kraftledningskomponenter och en strömlinjeformad distributionskedja bidrar Necks till en snabbare övergång till fossilfri kraftförsörjning.

Necks kommer att fortsätta tillhandahålla kvalitetssäkrade produkter anpassade till den förändrande energiomställningen så att våra kunder uppnår målen att ställa om till förnybar och återvunnen energi.