Du som kund får en framåtblickande leverantör

Necks Electrics system och komponenter är utvecklade för att hålla en hög och jämn kvalitetsnivå samt klara alla former av yttre påfrestningar. Den gedigna kvalitén gör dem långsiktigt ekonomiskt hållbara. Och det är genom ekonomiskt hållbara lösningar som Necks Electric bygger hållbara och långa kundrelationer.
Utbyggnad och föryngring av elnätet
Elnätet kommer att byggas ut och det befintliga nätet behöver föryngras. Vilket innebär stora möjligheter och utmaningar för Necks Electric. Vi vill vara din partner och förse dig med de produkter som ingår i framtidens elnät.

Kompetens och innovationsförmåga
Som kund till Necks Electric får du en framåtblickande leverantör som arbetar aktivt för att utveckla lösningarna för nätbyggnation till allt större perfektion. Det kan till exempel gälla nya fundament och stolpkonstruktioner som minskar tidsåtgången vid ledningsbyggnation. Necks Gitterstolpsystem N14 är optimerat för att effektivisera nätbyggnationen och ge en låg totalkostnad. Stålstolparnas ”genomsiktlighet” gör att de smälter bättre in i sin omgivande miljö.

Vi vässar vårt erbjudande för ställverk
Necks Electric erbjuder produkter för alla utomhusställverk i spänningsintervallet 12 – 400 kV. Till vårt befintliga produktutbud adderar vi nu flera nyheter som blir ett lyft för dig som är nätägare, entreprenör eller konsult. Precis som tidigare tillverkas våra stålkonstruktioner och detaljer av vårt systerföretag Necks IMP. Produkterna och komponenterna uppfyller Svenska Kraftnäts, Vattenfalls och E.ON:s kravspecifikationer.
Necks Electric ska upplevas som det självklara valet för nätägare och entreprenörer. /Bengt Pettersson, VD