Certifiering enligt ISO 9001:2015

Necks Electric är certifierat enligt ISO 9001:2015, vilket visar att företagets ledningssystem för kvalitetsprocesser fungerar väl.

– Certifiering är ett intyg på att vi har bra och väl fungerande processer. Certifieringsarbetet inleddes 2017 och lever vidare kontinuerligt. I det arbetet kartläggs till exempel alla processer så att de följer och efterlevs enligt internationell standard, säger Martin Asp, Platschef för Necks Electric AB i Bollnäs.

– Att arbeta med kvalitetssäkring och processer är inget nytt för Necks Electric, men vi har nu uppdaterat vårt sätt att arbeta både internt och mot omvärlden. Certifieringen enligt ISO 9001:2015 är viktig för oss på företaget och en extra trygghet för våra kunder, säger Marcus Johansson, vd för Necks Electric AB.

Se Necks Electrics certifikat ISO 9001:2015 från Bureau Veritas Certification >>