Kvalitetspolicyn vägleder oss i allt

Necks Electrics kvalitetspolicy är en grundbult i vår verksamhet. Den vägleder i oss i allt från tillverkning till slutleverans.

Necks Electric är certifierat enligt ISO 9001:2015. Se certifikatet från Bureau Veritas Certification >>

Necks Electric representerar och anlitar leverantörer certifierade enligt ISO 9000. Vi arbetar också aktivt med att påverka och bistå våra leverantörer i deras produktutveckling, utifrån en dialog med våra kunder.

  • Vårt viktigaste kvalitetsmål är att tillfredsställa våra kunders krav och förväntningar, och att vara en nära och långsiktig samarbetspartner för kunder och leverantörer.
  • Vi ska tillgodose kundernas behov med lyhördhet och engagemang.
  • Vi ska kontinuerligt utveckla vår och våra leverantörers styrka och kompetens.
  • Vi ska skapa maximal kundnöjdhet genom felfria produkter och rätt leveranser i rätt tid.
  • Vi ska ständigt förbättra våra processer genom mätbara kvalitetskrav.