Komplett program för nätägare och entreprenörer

Necks Electric har mångårig erfarenhet av nätbyggnation. Vi förser nätägare och entreprenörer med system och produkter till distributionsnätet, transmissionsnätet och utomhusställverk.
Transmissionsnätet: allomfattande system
I spänningsintervallet 70 kV–400 kV levererar Necks Electric
allomfattande system och hela projekt. Vi är med nätägaren och
entreprenören hela vägen. Från materialval och konstruktion till
förmontering av isolatorkedjor och kundanpassade leveranser. På
begäran packar och satslägger vi hela beställningen för leverans
direkt till depå hos kunden. Allt för ett rationellt montage.

Distributionsnätet: konstruktioner och komponenter
Necks Electric erbjuder även konstruktioner och komponenter
till kraftledningar i spänningsintervallet 0,4 kV–40 kV. Denna försäljning
sker via grossister som Necks Electric sluter avtal med.

Nya lösningar för framtidens nätbyggnation
Medarbetarna på Necks Electric har gedigna kunskaper om
eldistribution. Vi utvecklar nya produkter och system som gör
kraftnäten säkrare och sänker nätägarnas och entreprenörernas
kostnader för projektering och byggnation.

De egenutvecklade produkterna utgör cirka hälften av Necks
Electrics produktutbud. Resterande produkter, agenturprodukterna,
är omsorgsfullt utvalda för att svara mot Necks Electrics
och våra kunders högt ställda kvalitetskrav.

Necks Electric ingår i Addtech

Necks Electric ingår i Addtech AB, en utvecklingsvänlig teknikkoncern
som möjliggör större investeringar och nysatsningar.
Koncernen Addtech har cirka 1 700 medarbetare, en årsomsättning
om cirka 6 miljarder SEK och försäljning till ett 30-tal länder.
ISO_9001sellihca_logo762984&width=250&height=60&zwidth=250&zheight=60&x=125&y=30Necks Electric är certifierat i enlighet med BVQI,
Sellicha och TransQ

Necks Affärsidé
Att tillhandahålla optimala lösningar för luftledningar, utomhusställverk och optonät till den svenska eldistributionsmarknaden.

Verksamhet i hela Norden

Necks Electric har varit aktivt på den svenska eldistributions-
marknaden sedan 1939. Till en början som del av AB Linje-
byggnad i Stockholm och sedan 1986 under namnet
Necks Electric.

Huvudkontoret med försäljning och anbud finns i Stockholm
medan inköp och logistik är lokaliserat till Bollnäs. Necks Electric
har även verksamhet och kontor i Norge och Finland samt egen
tillverkning i Polen. Där tillverkas allt från stagmateriel och
isolatortillbehör till stålstolpkonstruktioner för kraftledningar
och ställverk.